Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål
Behjärtansvärda ändamål i allmänhet såsom vård av behövande, gamla och sjuka samt fostran av barn och ungdom – i bägge fallen med företräde för svenska medborgare med rysk härkomst.


Försvar av de mänskliga rättigheterna i Ryssland, vilket ska ske i nära samråd med framstående ryska män och kvinnor i och utanför Ryssland.


Främja ryskt kulturliv i Sverige.


Stöd till Helig Sergij församlings kyrkoverksamhet.

Vera Sagers

Vera Sager, född Brunner 1895, var dotter till en rysk diplomat. Familjen levde diplomatliv i bland annat Peking, Stockholm, Tyskland, Baltikum, Egypten och New York men tillbringade alltid somrarna i Ryssland. Som ung talade Vera sju språk.


Hösten 1917 var Vera och hennes mor i Stockholm då revolutionen bröt ut i Ryssland och de två kunde aldrig återvända. År 1922 gifte hon sig med Leo Sager och levde hela sitt resterande liv i Sverige. Dock saknade hon sitt älskade land Ryssland och längtade efter St: Petersburg.


Vera och Leo Sager flyttade in på Strömgatan 18 i Stockholm, i det hus som efter hennes död blev den svenska statsministerns residens – Sagerska huset.


På 1930- och 40-talet ordnade Vera välgörenhets- tillställningar, bland annat "Ortodoxa festen" på Grand Hotel som drog in pengar till den ryska ortodoxa församlingen. Hon tog till sig Sverige och bevarade samtidigt sina ryska mecenattraditioner, kärlek till litteratur, musik och balett. Vera själv skrev libretto till en balett ”Orfeus på stan” som hade premiär på Kungliga Operan 1939.


Efter Leo Sagers död 1948 blev Vera en mycket rik och eftertraktad änka vid 53 års ålder. Vera utvecklade sin välgörande verksamhet. Hon inriktade sig dels på att bygga en riktig kyrka för rysk ortodox församling och dels på stödet för den ryska kulturen i Sverige. Vera strävade dessutom efter att använda pengar hon fick ärva efter makens död till att stödja kampen för mänskliga rättigheter i Sovjetunionen.


Hon testamenterade alla pengar som inkom efter utförsäljning av lösöre till Vera Sagers Stiftelse.


Vera Sagers Stiftelse är grundad på de medel som Vera Sager genom donationsbrev 1986 anslagit för främjande av Stiftelsens ändamål. Avkastningen av Stiftelsens kapital skall användas för behjärtansvärda ändamå.
Вера Сагер, дочь русского дипломата Николая Бруннера, по стечению обстоятельств родилась и умерла в Стокгольме. Оказалась в Швеции накануне революции, прожила 93 года. Всю жизнь тосковала по любимому городу – Санкт-Петербургу. После нее остался красивый особняк в самом сердце Стокгольма, дом Сагеров, ныне – резиденция шведского премьер-министра и основанный ею благотворительный фонд – Фонд Веры Сагер.


Средства из этого фонда выплачиваются на поддержку русской православной церкви в Швеции, в виде стипендий и грантов на поддержку русской культурной жизни в Швеции, согласно ее завещанию, в котором упомянуты также и такие деятели русской культуры, как Солженицын и Сахаров.


Цель этой публикации – ввести имя Веры Сагер в культурологический контекст России и привлечь внимание историков к исследованию архивов русской эмиграции в Швеции.