Hem

Vera Sager

Vera Sager, född Brunner 1895, var dotter till en rysk diplomat. År 1922 gifte hon sig med Leo Sager och levde hela sitt resterande liv i Sverige. Hon tog till sig Sverige och bevarade samtidigt sina ryska mecenattraditioner, kärlek till litteratur, musik och balett. Lär mer om Vera Sager här.

Vera Sagers stiftelse

Vera Sagers Stiftelse är grundad på de medel som Vera Sager genom donationsbrev 1986 anslagit för främjande av Stiftelsens ändamål. Avkastningen av Stiftelsens kapital skall användas för behjärtansvärda ändamål.